How to make paper Cherry blossom by Madammouth – มาดามเม้าท์แชร์เทคนิคทำดอกซากุระกระดาษ
ก่อนจะทำดอกกุหลาบใหญ่กัน มาดามเม้าท์เริ่มสอนจากดอกซากุระเล็กๆก่อน­และกันเนอะ